akiyama shin

 • 2012
 • 0921 / forthcoming
  art book
  Masanao Hirayama “Street View”
  edition nord

  0921 / forthcoming
  photo book
  Risaku Suzuki “White”
  edition nord

  0908
  photo book
  Atsushi Okada “THE WORLD” >>
  Akaaka Art Publishing

  0904
  cd / dvd
  Momus “In Samoa”
  Produced by Yuzuru Agi >>
  Studio Warp

  0831
  art book
  Shinro Ohtake dOCMENTA(13) Materials: 09
  “Scrapbook #67 / Uwajima version”
  edition nord  Slideshow image


  0831
  cd
  Shinro Ohtake dOCMENTA(13) Materials: 08
  “#67 / 2″
  edition nord


  0831
  box edition
  Shinro Ohtake “dOCMENTA(13) Materials: 01-07″
  edition nord  Slideshow image


  0718
  photo book
  Tamaki Yura “TOPOPHILIA: CITIES after sunrise / before sunset”
  Cosmos International

  0626
  photo book
  Naoko Tamura “attitude” >>
  Seigensha

  0414
  catalogue
  Noritoshi Hirakawa “BEYOND THE SUNBEAM THROUGH TREES: WORKS 1988-2012″
  Bijutsu Shuppan-sha  Slideshow image


  0320
  book on photography
  Risaku Suzuki, Ryudai Takano, Taiji Matsue, Yuzuru Shimizu, Shino Kuraishi
  “Shashin Bunriha Sengen” >>
  Seigensha  Slideshow image